Ještě andělé

krásní tím, že ve všem plní vůli Boží. Tím v sobě vytvářejí pravou krásu, tím Bůh v nich - v jejich vůli přebývá jako milovaný Otec a Pán. Tuto krásu, pro kterou nemá svět výrazu, nutno vnášet do světa. Duše stále mladé a krásné pohledy na Sanctissimum, jež mladost uchovává a obnovuje, jsou tak hlasem Boží pravdy, ale i nástrojem Boží dobroty. Jak rád Bůh skrze ně mluví, skrze ně se dává! V jejich slovech i pohledech lze vytušit jejich spojení s Oceánem Pravdy a všeho Krásna. A čím ony jsou Bohu blíž, tím jsou disponovanější přijmout všecko Božské, tím schopnější dávat - jsouce dokonalým nástrojem Ducha Svatého, který vane, kudy a kam chce.