Láska a sobectví


Abychom mohli druhého milovat, musíme vyjít ze sebe - k bližnímu. Prolomit krunýř sobectví, který vězní člověka v něm samém. Nutno udělat místo v svém srdci pro bližní a jejich bolesti, starosti, zájmy. Jen k tomu, kdo se vzdá sebe samého, přijde láska.

Kdo nemiluje, ten zůstal otrokem svého já. Kdo ho má mít rád? Sobci jsou lidé ledoví. V jejich blízkosti je všecko smutné, nic neroste, nekvete.

Největší hrdinové života již nežijí sobě, ale Bohu a bližnímu.

Láska je "já" v tobě, pracuje u tebe, na tvém štěstí. Jak by láska mohla být láskou, kdyby milujícího nic nestála?

Ježíš miloval nejvíc, poněvadž Ho láska stála nejvíc! Milovat - znamená víc dávat než přijímat, ale pak tím nade vše vpravdě získávat.

Jen to, co jsi dal a obětoval, ti zůstane!