II. Kterého jsi, Panno, z Ducha svatého počala

 

Bůh nenechal nás lidi samotné. Přišel k nám, protože nás miluje a protože chce stále zůstávat s námi.

On přichází také k Tobě, když chceš žít spolu s ním. Buď poslušný jeho volání jako Maria a Bůh přijde k Tobě tak, jako přišel k ní.

Maria řekla: "Aj, já služebnice Páně" (Lk 1, 38). Dělej to jako Maria: Uvažuj, co Bůh od Tebe žádá a učin všechno, co on Ti ukazuje jako svou vůli.

Budeš-li to dělat, pocítíš v srdci hlubokou radost. To bude znamením, že Bůh přišel také k Tobě.

Taž se: "Pane, co chceš, abych učinil?"