IV. Se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila

Když nalezneš Boha, probudí se v tobě hluboká radost, neboť jsi nalezl pravdu, smysl života, sílu a štěstí. Cítíš potřebu toto vnitřní štěstí někomu sdělit. Proto potřebuješ přítele, s nímž se můžeš o všechno podělit, o radost i bolest, o poznatky a problémy, o hledání a nalézání.

Maria měla takovou vzácnou přítelkyni, Alžbětu. Proto k ní spěchala, když počala Vykupitele. Alžběta byla jediná, se kterou mohla o všem mluvit a která jí skutečně rozuměla.

Máš i ty přítele, se kterým můžeš mluvit o všem a který ti rozumí? Je málo lidí, kteří mají takového opravdového přítele, neboť pravé přátelství pochází od Boha (1 Jan 4,7).

Pros Boha, aby ti poslal věrného přítele. Budeš-li s ním mluvit o Bohu, potom poneseš i ty Boha ke svému příteli.