"Trůn kříže"

Kristus Pán mluví o svém povýšení na kříž. Technický výraz je též "vystoupit na kříž". Obojí výraz má v pozadí představu něčeho vyššího. Ježíš má na mysli svůj kříž jako trůn - lásky, milosti, milosrdenství a všeho slitování. To je vlastní hlas kříže. Tak chce Kristus být viděn na kříži a chápan a hledán - jako na trůně milosrdenství. Vystopit na trůn znamená - ujmout se vlády. Kristus se ujal vlády nad svou nevyčerpatelnou milostí.

Tedy ne - při pohledu na kříž - nejprve výčitky, co naše hříchy natropily, nýbrž radost a vděčnost a láska - za tu lásku nevýslovnou. Pohled na kříž nemá deprimovat, nýbrž napřimovat, budit důvěru. Z temnot kříže září světlo Kristovo do všech temnot a vysílá pravdu, milost, život.

Kéž dovedeme v kříži vidět tvář svrchované Boží lásky, t r ů n milosti!