"Cíl snažení - láska!"

"Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm". (1 Jan 4, 16)

Denně bychom si měli připomínat tuto nejzákladnější pravdu života. Snadno se staráme o mnohé, zapomínajíce na jedno potřebné. Mějme odvahu a sílu propracovat se k nejryzejší, nejčistčí lásce!

Zapomínat na lásku jest jeden z žalostných následků hříchů. - A vlastnost dokonalých - vejít v lásku, osvojit si lásku, život učinit láskou, ke všemu jít - vyslán láskou, při všem si počinat jako pozorovaný Láskou, myslet co možná neustále na lásku Boží. Tím jest duše stále vystavena dotekům a přílivu Boží lásky. Pak je stále v zaměstnání, ve službě lásky.

Perlo, za kterou je moudré všechno dát, poklade, za který je hodno všechno obětovat!