"Boží láska a naše odpověď"


Má-li naše poznání a prožívání Boha co nejvíce odpovídat skutečnosti, musí se nám Bůh vždy jevit jako milující.

Ve stvoření to byl projev Jeho dobroty - ve vyvolení nás za děti Boží projev Jeho dobroty. Jeho láska je rozlita v našem srdci. (Řím 5.4) Jaké štěstí se rozlije světem a životem ... vidět vždy Boha nejprve jako Lásku! I vše, co Bůh sesílá, vítat vždy jako posla Boží lásky, i když je nám mnohdy záhadou, kam ta láska míří a co z toho bude.

A naše láska - to nesmí být jen chvilkový cit, něco, čím se jakoby projevuje štědrost! Ne! Naše láska je odpověď, jakoby "protihodnota" - ač ubohý stín Boží Lásky!

Uvaž dobře povinnost své lásky vůči Bohu, lásky skrze dávání, obětování se, ponížení - tvá láska musí jít touže cestou, jako šla láska Kristova!

Naše láska -odpověď na lásku Boží! Kéž nás ovládá starost, aby to byla odpověď důstojná, Bohu milá!