Hřích

pohřbil člověka v nicotu, v temnotu. Kdyby se člověk mohl i materielně zničit, aby neexistoval, zloba hříchu by na to stačila. Však přinesla smrt životu ... Každý hřích ničí něco na našem já, ubírá z podstaty, olupuje člověka po té nejvznešenější stránce, ničí nebo ohrožuje život, krásu, štěstí, ušlechtilost. Děsné je mysterium hříchu - a jeho nepravosti, zloby.

Již pouhé pomyšlení na hřích rozechvívalo světce. - První hřích učinil z anděla ďábla, a proto je v každém hříchu něco démonického, něco - , co je jako z pekla, působí jako peklo.

Hřích - démoni - sebezničení. Strašná definice!

Strašné slovo píše Miláček Páně: "Kdo hřeší, je z ďábla". (Jan 3, 8)

Jaká to milost - velká bázeň Boží, strach zarmoutit Boha tak dobrotivého, jehož slávou a štěstím jest: d á v a t  s e!