A opět Boží láska

Bůh se mi dává až do bezmeznosti nemluvněte, potupy ukřižovaného člověka. "Tak Bůh miloval svět ... " - Je nutno míti to stále na mysli a měřit svou lásku a obětavost s láskou a obětí Boží.

Když Bůh "TAK" - jak asi ty, hříšník? Naše láska má být stálou odpovědí na tuto lásku Boží a hlavně na její nekonečnost. Jaké to poklady si předeslali na věčnost ti, kdo odpověděli:

1. Na dar Boží moudrosti svou pošetilostí,

2. na dar Boží slávy svou potupou,

3. na dar Božího bohatství svou chudobou ...

Odpověděli řečí, jakou mluvil Syn Boží, když se za nás obětoval.