Jsme reprezentací Boha! Je to něco velkého, slavného! Předně svým bytím reprezentujeme Toho, který je!

Jako vykoupení reprezentujeme dílo Božího Syna. - Jako posvěcení - jsme chrámem Ducha Svatého.

Kdo je Bůh a co je člověk? Člověk ubožátko - a přece Bůh, jenž přebývá ve světle nepřístupném, chce, aby se mohl v nás a skrze nás reprezentovat! Nedbá toho, čím jsme byli doposud, ale čím úpřimně chceme být. "Tak svěť světlo vaše ... aby oslavovali Otce, jenž je v nebesích!"

Vaším světlem jest Ježíš a z Něho světlo a jas a krása našich skutků. "Kdo mne vyzná ... toho i já vyznám", řekl Ježíš.

Reprezentuješ Boha, Boží zájmy důstojně? Dává tvůj život aspoň tušit: Zde je Bůh! Zde působí Bůh, zde je na trůně, zde vládne láskou, mocí a krásou? ...