Mocná jistota

Kdyby se někdo tázal, zda existuje něco tak velkého, tak mocného, tak jistého, že by bylo moudré pro to žít, obětovat se a umírat - pak nebe i země má jednu odpověď: Je to láska Kristova!

Jaké legie životů již se jí zasvětily, oddaly a daly! A jak požehnané byly ty životní cesty, přešťastná volba! Každý pro něco žije - jde za nějakým ideálem: zdaž je mocnější ideál než láska Kristova - Krista stále živého, tedy ne mrtvý ideál, ne pouhá podívaná, nýbrž moc a síla! Chápeme, že tak mnozí světci dlouhá léta jen a jen o toto štěstí prosili! To jim postačilo! Kdo je má, ten má s ním všecko!