Boží Moc a Moudrost

Poměr ke Kristu je poměrem k Bohu - a proto záležitost nejosudovější. Apoštol píše (1 Kor 1.), že Kristus Ukřižovaný, jehož hlásá, je židům pro pohoršení, pohanům pro pošetilost. Ale těm, kdož jsou povoláni, židům i pohanům, je Kristus Boží moc a moudrost. Ano, tím je každému, kdo Ho přijímá s vírou. A komu je pohoršením a bláznovstvím, ať počítá s tím, co je dle světa pošetilé, slabé, neurozené, co je jakoby nic, zahanbí moudré, mocné , silné, co je jakoby "něco". Je žalostné, co ubohých bytostí se potácí světem! Jsou sami se svou chytrostí, ale vidí, že jsou Kristem přemoženi. Kéž se spojili s Kristem! Poznali by v Něm Boží moc a moudrost!

Kdyby na světe zůstal jen jeden hluboce věřící křesťan s Kristem láskou spojený, ti dva budou mít v parlamentu světa většinu!

"Ježíš a já - jednom jsme!" volejme často a prosme, aby to bylo co nejplnější pravdou, radostnou skutečností!