Vítáme Krista! (Svatý týden)

Květná neděle! Vítáme Krista Pána do Jeruzaléma, ale s jinými pocity, než měli nejlepší přátelé Ježíšovi, když Ho doprovázeli na první Květnou neděli.

Vítáme Ho k Jeho dílu vykupitelskému, k dílu za každého z nás. A víme, co to bude znamenat: "Zmařil se, ponížil se, poslušný až k smrti".

A proto vítáme a doprovázíme Krista Pána s nevýslovnou úctou, pokorou, vděčností a láskou. A tyto city neseme denně ke konci Preface, která otvírá "mešní Kánon", hlavní dějství mystické oběti: "Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně, Hosana na výsostech!" - Po těch slovech se rozvíjí zpřítomnění Kalvarské oběti - za nás! Jak nevítat k dílu této nekonečné lásky s veškerou pokorou a láskou, jaké jsme vůbec schopni?