Nejmocnější Přímluvce!

Ne, není to nikdo z tvorů, je to sám Syn Boží a v Něm - Jeho utrpení. V pondělí svatého týdne prosíme v Mešní modlitbě, "abychom, kteří v tolika protivenstvích klesáme ze své slabosti, oddechli si na přímluvu utrpení Jednorozeného Tvého Syna".

Utrpení Páně je samo o sobě Božská velmoc. Vyvažuje všechny viny světa, získává všechny milosti - a nakonec - věčný život! Utrpení Páně, každá bolest, rána - má svůj hlas, který za nás volá, přimlouvá se.

Byla by to modlitba jistě velmi mocná dovolávat se jednotlivých muk Páně a prosit: Rány Pána mého, přimlouvejte se za mne! Umučení Pána mého, buď mým stálým přímluvcem! Důvěřujme, že rány, bolesti, muka Páně získají všechno u Boží všemohoucnosti! Tou důvěrou oslavíme svého Božského Trpitele.

Rány, muka Pána mého, přimlouvejte se za mne!