Ježíš věděl a znal ..

Tolik se připravoval na své utrpení! Tolik o ně zápasil! A nyní, když se blíží - jaká hrůza a děs a smutek až k smrti! Nepochopíme, neuvážíme-li zvlášť jedno: Ježíš je vševědoucí. Dívá se a měří a soudí podle norem Božích. S tímto pohledem viděl hrůzu a ohavnost hříchu - a nyní se má se všemi hříchy takřka zasnoubit, má je přijmout za své, s nimi se ztotožnit, aby je na sobě odpykal. To byla hrůza nejděsnější! Museli bychom mít pohled božský, abychom mohli vidět hřích v celé jeho nevypravitelné démoničnosti a ohavnosti, abychom pochopili, proč se tu objevily dvě vůle: Ježíšova a Otcova, ovšem - vůle Ježíšova nakonec totožná s vůli Otcovou: "Jak Ty chceš!"

Je velká milost být i při pouhé myšlence na hřích naplněn hrůzou! A jaká vděčnost Kristu Pánu, když přesto - naše hříchy na sebe vzal a za ně dostiučinil.