Nové stvoření

V modlitbě po přijímání na středu po Božím Hodu velikonočním prosíme, aby nás, od veškeré staroby očištěněné, přijetí svátosti přeměnilo v nové stvoření.

To je největší a nejvýznamněší účel sv. přijímání: Stála snaha zbavovat se starého, nedokonalého a nabývat nových forem, nových hodnot, krás. Není většího úspěchu než dát cnosti novou sílu, novou krásu - prostě vzdalovat se od stavu, v jakém jsme, a stále se blížit ideálu, po němž toužíme. Mít ideál, je tak důležité - jako pro zdraví chuť k životu. To je ta hora, jejíž vrchol nás vábí. Nedíváme se, jak je cesta strmá a kamenitá - jdeme! Jde se!

Ale poznáváme, že sami ze sebe se blížíme ideálu jen pomalu. A tu nás čeká božská moc Eucharistie, která na této cestě znamená tajemnou zdviž, která nás zvedá a přenáší. Latinský text zmíněné modlitby zní: In novam transferat creaturam - aby nás přeneslo (přijetí svátosti) v nové bytí, v nového tvora - novým tvorem, člověkem učinilo.

Hle, jaké to urychlení na cestě nejdůležitější, "v podniku" nejzávažnějším! Svaté přijímání nás mění v nového, svatého, božího člověka, oddáme-li se mu s pokorou, svatou žízní a bezmeznou důvěrou!