IX. Vzácné výroky o svatém růženci

"Růženec je nebeský prostředek, který vzdaluje od nás spravedlivý Boží hněv." (Řehoř XIII.)

"Bezpochyby je víc prostředků, jak si zajistit mateřskou ochranu Panny Marie. Jsme však přesvědčeni, že růženec je nejlepším a nejúčinnějším ze všech prostředků". (Lev XIII.)

"Povězte svým kněžím, aby se mnoho modlili. Dokud se papež nepomodlil růženec, neskončil jeho den". (Pius XI.)

"Růženec je, nebo může být, modlitbou prostých duší. Ale i nejvznešenější duše se ho s radostí modlily a modlitba růžence je přivedla k nejvyššímu stupni kontemplativní modlitby". (Otec de Ravignan)

 

"Modlitba svatého růžence s rozjímáním o jeho tajemstvích:

1. pomáhá nám dokonaleji poznat Ježíše Krista

2. očišťuje nás od hříchu.

3. pomáhá nám zvítězit nad všemi našimi nepřáteli.

4. ulehčuje nám ctnostně žít.

5. obohacuje nás milostmi a zásluhami.

6. poskytuje nám prostředky, abychom mohli dávat Bohu i lidem, co jim náleží". (Sv. Alfons z Liguori)