VII. Příběh druhý - Fatima a Lurdy

"Nejsvětější Panna dala růženci takovou sílu, že není žádný hmotný, duchovní, národní nebo mezinárodní problém, který by nemohl být vyřešen růžencem a naší obětí".

(Sestra Lucie ve Fatimě)

Do zlaté kníhy dobrodinců lidstva se zapíšeme každodenní modlitbou růžence ve spojení se Svatým otcem. Svět bude tím lepší a bratřtější, čím více se přiblíží k Bohu. K tomu nás vybízí Neposkvrněná v Lurdech i ve Fatimě.

Dialog mezi Lucií a Pannou Marií, která se jí zjevila ve Fatimě:

- Přijdu do nebe?

- Ano, přijdeš - odvětila Panna Maria.

- I má sestřenice Hyacinta?

- I ona.

- I můj bratranec František?

- I on, ale ještě se musí modlit růženec.

Když to Lucie oznámila Františkovi, radostně zvolal:

- Panno Maria, pomodlím se tolik růženců, kolik jenom chceš.

Zemřel hrdinsky dne 4. dubna 1919.