VIII. Kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala

Maria chtěla žít jen pro Boha. Byla ochotna dát mu všechno. Proto mu obětovala i to nejdražší, co měla, Ježíše (Lk, 2,22). Ve svém srdci řekla Ano i k jeho bolestné křížové cestě a byla ochotná jít křížovou cestou zároveň s Ježíšem.

Jednej jako Maria: Obětuj svůj život Bohu! V duchu řekni Ano ke všemu, co ti Bůh chce podat. Buď připraven jít s Ježíšem na jeho křížové cestě.

Ježíši, pomoz mi při mé oběti!

Každá oběť je obtížná pro nás, kteří máme náklonnost k sobectví. Kdo se však dokáže obětovat pro druhé, nalezne hluboký vnitřní pokoj. Bude podoben Ježíši a Marii.