X. Kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla

Nalezl jsi Boha a někdy se ti zdá, že jsi jej opět ztratil.

Není divu, neboť naše doba je plná spěchu, hluku, práce a pokušení, které nás vzdalují od Boha. Boha musíš vždy znova hledat.

Vždyť Maria ztratila Ježíše a musela jej hledat. Tři dni jej hledala, než jej opět nalezla (Lk 2, 45).

Také ty musíš někdy po tři dny hledat Boha, než jej opět nalezneš. Hledej ho! Hledej ho v rozjímání, v poslušnosti, v modlitbě, ve svědomí. Hledáš opravdu Boha? Toužíš po Bohu?

Mnozí netouží po Bohu, ani ho nehledají. Nechtějí Boha, který má nároky a praví: "Musíš dělat to a ono." Bůh je svatý a nestrpí ani u tebe nic zlého. Čím více hledáš Boha, tím zřetelnější slyšíš jeho "Musíš".

Chceš přesto hledat a nalézt Boha? Jen u něho nalezneš pokoj duše.