XIV. Který byl pro nás bičován

Ježíše přivázali ke sloupu a bičovali ho (Mt 27,26). Na Turínském plátně můžeme napočítat 160 krvavých šlehů bičíky.

Ježíš to snášel mlčky, neproklínal, nehrozil. Dokonce se modlil za mučitele: "Otče, odpusť jim, neboť oni nevědí, co činí" (Lk 23,34).

Také ty cítíš někdy šlehy zlých lidí: tvrdá slova, jízlivé poznámky, cynické řeči, sprostoty a nespravedlnosti.

Co děláš, když tě tak lidé bičují? Oplácíš jim to? Ježíš ti praví: Modli se za své nepřátele! Čiň dobře těm, kteří tě nenávidí (Mt 5,44). Neoplácej zlým za zlé.

V tobě samém je ještě mnoho krutosti. Často zraňuješ druhé, až jejich duše krvácí a oči pláčí.

Až někdy zakusíš bezpráví, přijmi je jako vyrovnání tvých ukřivdění. Ve svém životě jsi způsobil mnoho hořkosti a bolesti.

Ježíši, osvoboď mě od mého hněvu!