XVI. Který byl pro nás trním korunován

Nasadili mu na hlavu posměšnou korunu (Mt 27, 29)

Mnozí lidé se brání proti pravdě tím, že druhého zesměšňují. Zesměšnění bolí, zesměšnění je ostrá zbraň, zesměšnění je zničující, protože zesměšněného dělá malým, ba téměř ničím.

Proto se mnoho lidí obává ponižujícího posměchu. Z takového lidského strachu Petr zapřel Pána (Mt 26,70). Ale týž Petr pro svém obrácení řekl: "Musíme víc poslouchat Boha než lidi! (Skut 5,29) a statečně vyznal svou víru v Ježíše Krista.

Vyznávej i ty svou víru! Žij podle svého svědomí, i když se ti druzí posmívají, žij podle evangelia, i když svět smýšlí jinak!

Před Božím soudem vyjde najevo pravda. Potom se změní tvá posměšná koruna v korunu věčného života.

Pane, zbav mne zbabělosti!