Práce


úděl člověka, povinnost, ale i výsada, únava, ale i radost a zásluha.

"Pracujte, dokud je den, přijde noc, kdy nikdo nemůže dělat". (Jan 9,4)

Sv. Bernard byl v obyčejných pracích neobyčejný. Zakladatelka Školských sester Křesťanského milosrdenství, Marie Magdalena Postelová: "Naše příjmy jsou vždy v Boží Prozřetelnosti a našich prstech". Má raději deset franků získaných vlastníma rukama, než tisíc darovaných.

Práce je něco vznešeného. Je to jakýsi podíl na činnosti Boha, který tvoří.

Vizme v práci:

1. povinnost, smír  2. radost, 3. zásluhu!

Proto pracujme s ochotou, s radostí, u vědomí odpovědnosti: ve všem jsme v zaměstnání Božím. Bůh odplatí. Bohu se budeme zodpovídat. Pracujme s nejlepším úmyslem! Dokonalost nevytváří množství sebemrtvení, ale kvalita a čistota úmyslů. Pracujme jako Boží služebníci! Čím více pokory a lásky a touhy Boha oslavit a bližnímu pomoci vložíme do práce, tím jest hodnotnější.