Milující trpělivost

Trpělivostí spasíte své duše! Trpělivost je výslednicí pokory a lásky. Přibližuje nás co nejvíce Božskému Trpiteli. Trpěl, poněvadž miloval. Odtud naše heslo: "Milující trpělivost!" Je krásná! Trpí a nepřestává milovat ani Boha, jenž to dopouští, ani člověka, pro kterého trpí, ani dokonce toho, od něhož trpí.

Trpělivosti se jistě dostane zvláštní odměny na věčnosti, poněvadž je to ctnost nejobtížnější. Sv. Mechtilda praví: (Tekoucí sv. božství 231): "Trpělivost zpívá krásněji nad všecky kůry andělské, neboť andělé trpělivosti nemají, ježto necítí žádné trýzdně. Trpělivý má i beze slov svědectví zvláštní síly a dokonalosti.

A netrpělivý? Vidíš-li netrpělivého, ani tě nenapadne řadit ho mezi dokonalé. Milující trpělivost! Bůh ji nesmírně miluje a nadmíru odměňuje.