Trpělivost

Trpělivost - vítězství nad situací, pán situace. Netrpělivý již prohrál. Vítěz nad sebou je trpělivý. Trpělivý se vnitřně spojil s dobrým výsledkem - jde za ním, ten ho vábí, sílí, jakoby se vléval do jeho duše. Trpělivý umí nevidět svých obětí, umí čekat. Je si jist! Chudý a slabý jest, kdo není trpělivý. "Vím, komu jsem uvěřil a jsem si jist!" to je slovo apoštolovo, to je gesto trpělivých. Velitel Kutuzov 1812: "Není nic silnějšího nad tyto dva vojáky: trpělivost a čas, ti dosáhnou všeho!"

Žádná výmluvnost nepůsobí přesvědčivěji než trpělivost, ta překoná i zlé lidi. Dvojí je umění v zájmu pokoje: neurazit - a urážky si nevšímat.

Snaž se žít s pohledem na tichého Beránka! Víš co a jak trpěl! "Ježíš mlčel". Snaž se sloužit Bohu bez ustání se svatou bázní a s poníženou pokorou - ve všech věcech. To ochrání trpělivost.

A vše se sladkým srdcem!