Víc než jiní

Kristus Pán zamýšlí ustanovit Petra hlavou Církve. Zkouší. Netáže se na jeho studia ani na jeho ctnosti, ani na jeho víru - nýbrž na jeho lásku! "Miluješ mne víc než tito?" (Jan 21, 15) ... a druhý a třetí a vždy týž dotaz: "Miluješ mne?" A rozechvělý Petr může jen říci: "Pane, Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji!" (21, 17) Tak mnohé je nemožné. Ale to nejnutnější, nejcennější, rozhodující - je každému možno, ano, čím větší má protivenství, tím víc je možno milovat!

Petr chce ukázat na své nitro, tam, kde je naše opravdové já, jakoby řekl: "Ty znáš vše, víš, jak smýšlím, jednám, jaké mám tužby. To vše mluví o mé lásce k Tobě."

"Víc, nežli tito!" Je krásné vyniknout v lásce aspoň v něčem - i když - ano právě když jiní o tom nevědí. Víc se v něčem zapírat, víc na Boha myslet, víc se obětovat, víc toužit po oslavě Boží a spáse duší ... Půst, bdění, kajícnost ... " víc nežli tito!"