Ke svatosti


Proč máme tak málo na cestě k svatosti? - Poněvadž se domníváme - prakticky, že svatost je dílo lidské snahy, ona však je dílem Boží milosti.

Své modlitby k Svatým začíná Církev slovy: Deus, qui ... Bože, Tys ... Tys svatého Jana (Vianneye) učinil podivuhodným v neustálé modlitbě a pokání .. sv. Jana (od Kříže) učinil vynikajícím milovníkem dokonalého sebezapření a kříže ... Sv. František Assisi říkal: "Já jsem jen dřevo, na které Bůh namaloval svůj obraz". Milost a milost - Bůh a zase Bůh! To je první činitel svatosti. Tam se nutno obrátit trvale, srdcem pokorným, žíznivým. Neustále vystavovat své nitro Boží práci, zvláště ve chvílích, po sv. přijímání, kdy Sám svátostný Bůh pracuje přímo - svou přítomnosti na našem posvěcení.