Dobrý Pastýř

je Bůh. Zná své ovečky. Miluje své ovečky. Má pro ně nejlepší pastvu. Chrání je proti vlkům. Šťastné ovečky, nebudete mít nedostatku. Ani ve stínu smrti se nemusíte bát zlého, neboť On je s vámi!

Toto vědomí dává duši pocit jistoty a klidu - něco, co se ve světě marně hledá. Na to vše má ovečka odpovídat naprostou oddaností a důvěrou. Někdy je pastýř vede vysoko, ona neví, kam. Vede to skalami, zraní si nohy, bolí to, ale ona jde, jí stačí, že ji vede pastýř. Tam nahoře bude jistě lepší pastvina, než jakou měla nyní. Tak doufej i ve chvílích únavných "výstupů" cestou kamenitou .. Až se všechny ty cesty skončí - budeš mít věčnou pastvu.

Sám Pastýř bude tvou odměnou a Jeho láska tvým životem!