Konflikty

Kdo žije s druhými, snadno narazí. Každý je nějak hranatý.

Narazíš-li, nedomnívej se, že samozřejmě je vinen ten druhý. Hledej vždy nejprve příčinu v sobě samém! A to při každém neúspěchu. Uvaž též, že je ve světě více hlouposti než zloby. A velmi mnoho protivenství působí bližní, když ho něco bolí, když je nešťasten - např. i nad tím, že nad něho vynikáš, že jsi šťastnější než on. - Každý člověk je tajemství! Měj úctu k záhadám každé osobnosti, pak snáze vše pochopíš. Čím je člověk starší, tím bývá moudřejší - a proto tím spíš vše pochopí, a kdo pochopil, ten snáze odpustí.