Hřích

Je to tajemství ve svém vzniku, v podstatě i v následcích. Je to něco, co se postavilo do protipólu proti Bohu, který jest Svatost a jehož svatost je totožná s Jeho nekonečnou dobrotou a krásou. Je to strašné "Ne!", kterým se upírá a ničí život Boha v duši. Tím člověk vypadl ze světa Krásy a Dobra, je vnitřně znetvořen, zkažen, zlý. Zničil v sobě nejvznešenější hodnotu. A že dál fyzicky žije a snad se veselí, to jest jen výsměch té skutečnosti, kterou svět nevidí. Velké je to dílo - zamezit aspoň jeden hřích! Velký výkon, přispět, aby byl hřích odpuštěn, zničen jako smrt tam, kam vešel život. Je krásné chránit duše, zachraňovat, pomáhat jim k životu.

Co děláš denně na tomto poli, tak milovaném od Boha, že za ně dal svou krev a život? ...