Žije ve mně Kristus!

Blažená proklamace apoštola národů (Gal. 2, 20). Vrchol, jehož šťastně dosáhl. Vrchol nejobtížnější a proto jeho dosažení nejblaživější. Žije ve mně! Svůj život! Vládne - užívá mne jako svého nástroje. Myslí ve mně, miluje skrze mně, mluví ze mne, hledí z mých očí, trpí ve mně, pracuje .. Je to požehnaný život - vlastní život Ježíšův v nás! Život nesmírné ceny a požehnání. Ta prosba: Vivas in me - žij ve mně! vyjadřuje stručně všechny ušlechtilé tužby. Když toho dosáhneme, máme všechno! Zde požehnání a svatost - a na věčnosti maximální podíl na Ježíšově slávě!

Zvolme si tu jiskřičku za výraz svých citů a tužeb po dokonalosti! Vkládejme ji do žalmů - a nakonec žalmu! Volejme tak ode všeho a odevšad! Rád, nesmírně rád slyší Ježíš toto volání, přijde a zjeví se nám svou millostí a láskou a zmocní se našeho nitra a bude jím vládnout a bude v nás žít!