Co je Mše svatá?

Nevýslovné tajemství, a to pro velikost, moc, pro divy, které se tu dějí. Zde se vtělený Bůh obětuje Bohu za naší pomoci, skrze nás. Tu nás nikdy nesmí opustit snaha: "božsky" - pokud nám bídným možno. Božsky důstojně, božsky svatě, s láskou milujícího Boha, toužícího všechny spasit.

K čemu nás to Bůh povolal a vyvolil: Tremendum - úchvatné tajemství! Nic není tak svatého a mocného - a proto - nic není tak odpovědného - jako sloužit, obětovat Mši svatou! To je důvod:

1. k největší péči o čistotu svědomí

2. k největší starosti o zbožnost a lásku

3. k nesmírné radosti a pocitu štěstí!

Co na tom, že mnohdy lidé, svět po nás šlape, když Bůh nám dává takovou důstojnost, volí nás za nástroj takových divů, dává možnost Boha víc oslavit, než Ho slaví vesmír za celou věčnost. Dává možnost tak nesmírné věci vykonat pro čas i věčnost svou i všeho lidstva!

Děkujme neustále, radujme se, posvěcujme se!