Důvěrně v moci Kristovy lásky!

Prastará modlitba! Modli se pomalu a uvažuj, zač smíš prosit, več smíš doufat:  Pane Ježíši, odporoučím se Tvému Božskému Srdci, vrhám se do Tvého bezedného a překypujícího milosrdenství, odevzdávám se docela Tvé lásce a Tvé otcovské péči.

Prosím Tě, ó Pane, račiž se nabídnout svému Otci jako náhradu za všechen čas, který jsem - místo sloužit Tobě - promarnil. Budiž Ty svému Otci obětí za můj ubohý život.

Zahlaď svým velkým milosrdenstvím všechny mé hříchy a utvoř mne mocí své milosti zcela dle Tvé svaté vůle!