Neujde žádná věc ...

Ještě zůstaňme u své myšlenky: "Patřit na vše s velkou moudrostí!", pochopit, jaké jsou za dané situace možnosti, přinést oběť, oslavit Boha .. Pak nám neujde, neunikne žádná věc! Vidíme, že ty věci a situace jsou před námi, jdou vedle nás jako chvíle možností, že jsou jako legendární Blaník - hora při pašijích hlasu ... jež se otvírá a možno si nasbírat pokladů.

Ano, chpat cenu věcí a situací jako možnosti oslavit Boha. Pak v nich vidíme něco vzácného, snažíme se, aby se nám neztratily, neunikly, neušly - jakožto možnost vykonat nesmírně mnoho pro život i věčnost.

Je žalostné, po letech se dívat na uplynulý život a muset si říct: "To jsem mohl, to bych byl měl vykonat!" Tak hodnotí chvílky a den svatí. A to jsou moudří hospodáři. Nuže, patř na vše s velkou moudrostí .. Víš, že i o tobě bude platit: "A brána se zavřela". Kéž nám nepatří nářek nemoudrých panen: "Lampy nám hasnou!" Ne! Ty naše svítí, mají dost oleje!