Seslání Ducha Svatého

Ne mrtvá vzpomínka, ale živá skutečnost s plností všech milostí. Svátek duchovna, nadpřirozena, nitra, vyššího světla, oslava Boží lásky a milosti. Duch Svatý přišel za bouře, za chvění - řekli bychom zemětřesení - a jako oheň. To vše není Duch Svatý, to jsou jen náznaky Jeho působnosti. Přichází staré strhnout, spálit, dobré zocelit. Jaké tovary, stroje .. vycházejí z Vítkovických železáren, kde slouží oheň. -

Božský Utěšitel, něžný duší Přítel! Co se Kristus Pán načekal a natěšil, až spustí stavidla Kalvarského moře milostí - sesláním Ducha Svatého, který rozdá duším to, co Ježíš smrtí, láskou získal. Vidíme, jakoby do celé věčnosti. Zdá se, jakoby Ježíši bylo smutno po pokoře. Odchází, aby třetí Božská Osoba rozdala, co získal. Tím vřeleji se Mu klaňme a děkujme za seslání Ducha Sv.!

Jsme dnes nevýslovně obdarování! Církev svatá v liturgii tak klidná, volá dnes v Prefaci, že "celý svět jásá a radostí oplývá ..." I tvá duše! Současná doba už Ducha Svatého téměř nezná. Nejen, že Ho zarmucuje, ale soustavně uhasíná. Zhasne-li Slunce Božské lásky, jak to dopadne se světem? ...

Prožijme hluboce v samotě, v prosbách a klanění své nové setkání a přivítání Boží lásky - osobní v svém nitru! Ať se stane pravdou: "A naplněni byli Duchem Svatým."

Lidé, plni Ducha Svatého, Duchem Svatým osvícení, vedení, sílení, to jsou lidé budoucnosti, k takovým bude chodit lidstvo jako do Egypta k Josefovi.