Dar moudrosti

zvláštní uschopnění duše, aby chápala a si vážila, chutnala a zachovala smysl pro pravé hodnoty. "Chutnejme a vizte, jak sladký jest Pán!"

Dát duchovnu ve všem prvenství a neprodat je za čočovici smyslového prožitku. Duchovní jemnost, abychom rozeznali, co vede k Bohu a co páchne zlem. Velká milost - umět rozeznávat duchy. Tento dar léčí od zvráceného sklonu přehazovat hodnoty: když totiž, co patří Bohu, dává se lidem! Léčí od žalostného omylu tu péči, která patří duši a věčnosti, věnovat častým zájmům. Bože můj, jak snadno tato rána člověka postihne! Tento dar pomáhá, aby vyrůstaly velkorysé charaktery, lidé věčnosti a tudíž praví velikáni, kteří jednají z nejvyšších pohnutek a jdou za nejvyššími cíli, lidé, u nichž vždy rozhoduje něco velkého, vpravdě krásného. Tušíš v nich nebeské krásy, víš, že mají něco, co zvedá svět, co i tebe může povznést, zušlechtit.

Zamysli se! K čemu ty zvláště potřebuješ daru moudrosti? ...