XVIII. Který pro nás těžký kříž nesl

 

Ten, kdo miluje, nese lehce i těžká břemena.

Ten, kdo má lásku, koná mnoho dobra, i když je to obtížné.

Láska chce dávat, dělit se, odpouštět, snášet i pomáhat.

 

Kdo miluje Boha, koná dobro, i když to stojí mnoho sebezáporu. "Kdo nebere svůj kříž na sebe a nenásleduje mne, není mne hoden" (Mt 10,38). "Kdo chce jít za mnou, ať vezme na sebe svůj kříž a následuje mne" (Mt 16,24)

Kdo má rád jen sebe, vidí jen sebe, krouží kolem svého Já a je slepý k potřebám bližního a hluchý k jeho volání.

Neste břemena jeden druhého! Prokazuj dobro, i když ti to není snadné!

Zachovej Boží přikázání i tehdy, když se musíš mnoho přemáhat. Tak provázíš Ježíše na jeho křížové cestě. To ti bude zárukou, že s ním vstaneš z mrtvých.

Pane, vezmi mne s sebou na svou bolestnou cestu!