Srdce Páně

První pátek! Den, kdy máme všechnu snahu a pozornost věnovat své Lásce. Lásku máme, ale jde o to, jaká je to láska, co znamená v nebi, co pro naši duši, co pro svět. Láska nadpřirozená není vzplanutí citu, je to zvláštní a to nejvyšší posvěcení duše a usměrnění celé bytosti k Bohu, Kristu, takže kdyby se ozval kdykoliv a kdekoliv hlas:

"Vzhůru srdce!" - mohli bychom odpovědět: "Máme je u Pána!"

Takováto láska má tři vlastnosti:

1. Je to láska celistvá, zabrala celého člověka - totální.

2. Touží být stále s Kristem co nejvnitřněji spojena.

3. Vše, co může, koná pro Krista s radostí. Vše Mu dává, vše s Ním sdílí. Kristus se stal jejím životem.