Ježíš jest mým životem

To je vždy mocná obnova vznešeného programu - toto malé tajemství. Život, který neumírá, je stále činný, působí v nás vzrůst, rozkvět, zrání. Ta činnost v nás jest činností nejmoudřejšího Velitele a nejmocnějšího Pomocníka v boji proti trojhlavé sani:

1. Proti pýše,

2. touze po moci, majetku, pohodlí,

3. touze po tělesné rozkoši a smyslovému ukojení. Ježíš na svém kříži mocně zve za nejasnějším trojhvězdím, které nás vede k vítězství, ze všech nejslavnějšímu:

1. K milované pokoře,

2. k milované chudobě,

3. k milovaného sebezapření - až k heroismu oběti života.

Je to osudově významné, je to příprava ku pravému pokoji nitra zde a k blaženosti na věčnosti - míti oči duše upřeny na Ježíše, který je náš život. Pamatuj:

Za nebeským trojhvězdím - k vítězství nad trojhlavou ohavou!