Neplač!

řekl Kristus Pán naimské vdově. Ale ženám na cestě křížové: "Plačte!"

Neplač nad obtížemi společného života, nad tíží práce, nad svými bolestmi - plačme nad svými hříchy, nad zkázou duší! A jest jeden smutek, Srdci Páně nad jiné milejší: je to smutek, že dobrotivý Spasitel je tolik urážen a tak málo milován. Je to vlastnost srdce velmi ušlechtilého. Snažme se opouštět sebe - myslet víc na Krista a duše.

Anička byla cele ve světě: Kristus a duše! A tak dosáhla heroismu a jistě nesmírné Boží lásky a vděčnosti duší, kterým pomohla svou obětí ke spáse!

 

                                           N e p l a č   -   p l a č!