5.září

Nevýslovné vzdechy

Užasni! Odkud vycházejí? Z propastnosti Božství Ducha Svatého. "On sám prosí za nás vzdechy nevýslovnými". (Řím 8, 26). A za koho prosí? Za nás! Když někdo volá tak nevýslovnými vzdechy, pak tu musí jistě jít o něco nesmírně velkého, o co? Zde jde o posvěcení naší duše, o její spásu. Vidíš, jak sám Bůh bere nekonečně vážně záležitost naší spásy! A my tak povrchně, tak lehkomyslně - ztrácíme lásku, maříme milost, nerosteme, Boha neslavíme.

A je tu ještě úchvatná skutečnost: "Bůh poslal nám do srdce Ducha svého Syna, jenž volá "Abba, Otče!" (Gal. 4, 6). Jsme u oceánu tajemství. Jak to, že Duch Svatý, jemuž Otec nebeský není Otcem - (vychází od Otce a Syna) volá: "Otče!" To volá  v našem nitru, volá naším jménem, volá hlasem božsky mocným a láskyhodnějším. Volá z našeho nitra, aby na to místo upoutal Boží zalíbení, jako když matka jde tatínkovi blahopřát a v náručí nese dítě a jeho jménem mluví. A tatínek má radost, jako by to byla slova toho dítěte. Hle, jak sám Bůh se snaží, abychom byli hodni Boží lásky!

Jaká vděčnost nás musí poutat k Duchu Svatému za tyto nevýslovné vzdechy, prosby za nás! Spojujme se s těmito prosbami! Volejme čistou láskou, aby je Duch Svatý mohl s sebou vnést do hlubin Boží Prozřetelnosti a lásky.

A vzývejme Ducha Svatého mnohokrát: Veni, Sancte, Spiritus! Volej ve mně: Abba, Otče! Pros za mne, za mou svatost, za svobodu Církve, za trpící, za hříšníky!

 

6.září

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému!

Je to hluboké tajemství" Vezměme z něho zase jinou náplň! Otec je Pramen života. Když vyslovíme "Otci", složme k Jeho trůnu své bytí, své schopnosti, dejme Mu ve všem iniciativu pro plány. A se sebou tam vložme v klanění všechno tvorstvo, světy nebeské!

"I Synu" - dáváme svou vůli. Chceme plnit Jeho vůli, jako On zde plnil vůli Otcovu. Chceme být  Jeho obrazem, jako On jest obrazem Otce a leskem Jeho slávy. A výslovně vděčně se Mu klaníme a děkujeme, že nás vykoupil, nebe získal.

"I Duchu Svatému"... Duch Svatý vychází od Otce i Syna, ale v cirkulaci věčné lásky se tam vrací, zůstává - jako věčná láska. S Ním se spojujme a tím Duch Svatý s sebou nese i nás, naše tužby, bolesti - do propastnosti Božských tajemství lásky a života. Ta láska Ducha Svatého dává celému našemu bytí krásu, cenu ..

Proto je cirkulace života vpravdě mystického naznačení v každém Gloria.

Od Otce - jako Syn (obraz Otce) - vracet se spojen s Láskou - Duchem Svatým ..

Co úkonů, pozvání, možností mi dává: Sláva Otci .. Ta kratička modlitbička může být mocnou bohoslužbou!