Tři body - k dokonalosti

Stále se nutno starat o své zdokonalení, posvěcení. Tu je potřebí snažit se o trojí:

1. Všecko, i nejmenší maličkosti přijímej z ruky Boží! Viz Otce nebes, jak se dívá, co ty v té situaci - s tou věcí uděláš, jak se zachováš.

2. Vše přijímej s radostí, že je to Boží pozornost, abys Boha oslavil a za své hříchy dostiučinil!

3. Vše s pokorným mlčením! Nikomu si nestěžuj, ani sám u sebe nemysli na ty obtíže, nýbrž ve všem a skrze všecko chval Boha,  Otce milosrdenství, Boha veškerého slitování!