Má hodina

Při svatbě v Káni Galilejské na upozornění Panny Marie odpovídá Kristus Pán: "Ještě nepřišla má hodina!" ..

A před svým utrpením praví: "Otče, přišla hodina, oslav Syna svého!"

Každý máme svou HODINU! Tím je náš život se všemi okolnostmi i překážkami. Nikdo ze všeho lidstva nemá tytéž okolnosti: A tak jest uloženo nám z toho, co máme, i se všemi okolnostmi vytvořit dílo umělecké, tj. svaté. Život jest hodina oběti, námah, ale pak přijde hodina bez konce - věčný den - věčných odměn. Proto vítejme den u vědomí nesmírné odpovědnosti. Vítejme jej jako práci, kterou rádi konáme a na ni se těšíme.

"Přišla hodina!" Těšme se v hloubi srdce, že jednou náš Spasitel zavolá - jako když se končí práce a nastává odpočinek a hostina: "Přišla hodina .. Hodina má - pro mne určená - dle toho, co jsem v té hodině života dělal".

Pracujte, dokud je čas, den ..