Dítě Panny Marie

Svatost záleží v dokonalém následování Krista Pána. Ti jsou určeni k spáse, o nichž Bůh předvídá, že budou podobni Ježíši - Ideálu svatosti. - A poněvadž my máme býti skrze milost tím, čím jest Ježíš od přirozenosti, musíme být též dětmi Panny Marie, jako je Ježíš Synem Panny Marie.

Čím dokonaleji jsme dětmi Panny Marie, tím podobnější. - Je nutno stále si to připomínat, stále si to nechat v duši znít. Vždy však mysleme na Ježíše, toužíce býti takovým dítětem nebeské Matky, jakým byl Ježíš - Nejsvětější! Šťastna byla Panna Maria, že má Ježíše - i na té křížové cestě. Když viděla, jak pokorně a tiše a láskyplně nese svůj kříž!

Může být i z tebe Panna Maria šťastná? ... Ó Maria, Matko má - naděje má jediná! (300 dní odp.)