Až budu povýšen, všecko potáhnu k sobě,

řekl Kristus Pán. Povýšen, ale ne na trůn, nýbrž na kříž. Vidíš, v tom je zvláštní moc Krista Pána. Toužíš pomoci Církvi, duším .. jinak to nepůjde, než metodou Krista Pána. Na kříž se dá přibít, pak budeš zvedat svět, duše, propadlé hříchu a nevěře. - Až budeš povýšen sebeobětováním, utrpením, potáhneš! Zve-li tě Kristus to těchto výšin, dej se vést, dej se zvednout! To jsou pravé výšiny! Krása, sláva, moc, bohatství - to vše se zřítí, spadne. Anička prosila: "Připoutej mne trním k svému kříži ..! - To byl úmysl, hodný snoubenky Krista Pána, který chce být ve všem podobna svému snoubenci.

Nuže: Chceš zachraňovat duše, chceš být Kristu co nejblíže? Musíš za Ním na kříž ... a potáhneš k sobě.