15.září

Pláče a usmívá se

Dr. Klug píše ve své Věčné tesknotě:

V Geiersberku jde hošíček - syn učitelův se sestrou nemocného p. faráře do kostela. Tam se zastaví u sochy Bolestné Panny Marie. Hošíček se na ni zadívá - a volá: "Podívej se, Panna Maria pláče, ale přitom se usmívá, proč?" A ušlechtilá dívčina praví: "Proto se usmívá, že trpí ráda." Nato hošíček: "A když ty pláčeš, umíš se také usmívat?"

V té chvíli, kdy Matka Boží nejvíc Bohu i lidem dala,  - svého Syna, nejvíc získala. To je zákon: Dej - a budeš míti! Vzdej se všeho a najdeš všecko - Boha a Jeho lásku. Ale to vše musíš mít rád jako Matka Boží.

Teprve milovaný kříž a bolest nabývají ceny, nebeských hodnot! ..

 

16. září

Nevýstižné poklady

Denně přijímáme Svátostného Spasitele. Po sv. přijímání mohu vždy říci: Můj Bůh - mé všecko! Přichází ke mně jako obětovaný pod způsobou chleba - a tím přináší všecko ovoce svého utrpení. Dovedu to pochopi? Dovedu se dosti klanět, děkovat? Všechno ovoce - to znamená: Mám Ježíše s celým Jeho dílem, s milostmi všech tajemství. Mohu Jej v duchu podat Bohu, a to je svrchovaná bohopocta, dokonalý smír za hříchy mé i celého světa, je to nejmocnější - živá prosba - za všechny potřeby mé i mých drahých a celého světa. Tu za nás prosí nekonečná láska Božího syna - ještě k tomu za nás zmučelá. Nedozírné mám možnosti, budu-li k sv.přijímání nosit:

1. živější víru a důvěru,

2. větší pokoru,

3. zářnější čistotu,

4. bohatší lásku, osvědčenou skutky, a touhu - oslavit Boha - touhu po spáse všeho lidstva.