Kristovy pečetě

Svatý František prožíval tak hluboce Kristovu lásku k Otci a duším a Kristovo utrpení, že ho to zcela proměňovalo a Kristus to potvrdil tím, že mu vtiskl svá stigmata. Tím před celým světem osvědčil, že František jest Mu zcela podoben, že jest Jeho živým obrazem. Jaká to sláva, jaký úspěch v tomto ubohém životě! Jest jen jedna norma - vzor svatosti: Kristus!

Jak Ty se Mu podobáš? Zasloužil by sis také stigmata: na rty, na čelo, na srdce, na nohy? Snaž se všemu vtisknout pečeť - stigma svatosti: modlitbám, slovům, myšlenkám a skutkům, - práci, bolesti! - Co se bude muset změnit? Jsou známky - pečetě: světáckosti, hříšnosti, ale jsou i pečetě svatosti. Po těch se ihned pozná svatá duše.

Pamatuj kratičké heslo: Pečeť svatosti! Všemu!