Vděčnost

Podzimní kvatembr jsou dny díků za úrodu ...  A v duchovním smyslu dny díků za Boží dobrodiní. Kolik je jich! Jsme jimi obklopeni, vdechujeme je jako vzduch.

Církev svatá to má denně na starosti - proto ta výzva v prefaci: "Díky vzdávejme Pánu Bohu svému!"

Proto nezapomeň:

1. Chápat Mši svatou jako oběť bohopocty, tj. klanění a díků

2. Snaž se nosit v srdci živé city vděčnosti Kristu Pánu, skrze Něhož a od Něhož máme všecko. Vyjádři to střelnou, odpustkovou modlitbou, kterou se budeš často a rád modlívat, kterou jistě Kristus Pán slyší milerád, neboť ona Mu říká, že nezapomínáme: "Děkujeme Ti, Pane Ježíši, že jsi zemřel za mé hříchy!" (300 dní odp.). Pomodli se někdy tu střelnou modlitbu na všech zrníčkách růžence! Vděčnost je nejmocnější pohnutkou k získání nových milostí. "Buďte vděčni!" volá apoštol.