Děsivé vysvědčení

Po uzdravení ochrnulého u rybníka Bethesdy v své památné řeči řekl Kristus Pán fariseům: "Poznal jsem, že ve vás není lásky k Bohu." (Jan 5, 42).

Hrozné vysvědčení! Nic smutnějšího nelze o člověku říci. A což o osobě Bohu zasvěcené? Není snad mnohá hodina, mnohá práce, někdy i mnohá modlitba, ve které není lásky Boží? - Hle - jak vážná, ale i radostná starost musí se mnou jít celý den, celým denním programem - celým životem, abych byl co možná plný lásky Boží, aby ta láska takřka překypovala z mé duše. Ona je to, co dává skutkům nadpřirozenou cenu a krásu, ona vytváří jejich hodnotu. Bůh ji bude vážit v nejvýznamnější chvíli mé existence.