Hluboké tajemství

Prožíváme denně Božské cíle - naděje. Kristus Pán řekl: "Jako mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí Mne, žít bude skrze Mne .. " (Jan 6, 58).

Uvaž to srovnání! Kristus Pán, Syn Boží, vychází od Otce, jest Jeho věrným obrazem, jest s Ním téže podstaty, žije z Otce, nečiní nic, neřekne slovíčka, neučiní kroku, leč co chce Otec - prostě každý dech a okamžik je z Otce, z moci Otcovy a pro Otce, k Jeho slávě. A proto je vše, co Ježíš koná, božské, božsky krásné, svaté, hodnotné .. Vidíš! A toto chce Ježíš dosíci od tebe v poměru k Němu. Denně Ho přijímáš a tak se s Ním spojuješ, a proto máš žíti jen skrze Ježíše, to znamená: ani okamžik, ani slovíčko, ani krůček, který by nebyl jako od Ježíše, jako z Jeho srdce! Vše ať se jeví jasně, že jsme stále vnitřně spojeni s Kristem, a tak ať se na nás ve všem zjeví život Kristův.

Zpytujme se často: To, co dělám a jak dělám - je to z Ježíše? ..